Kamuda tasarruf tedbirleri: Vergi dairesi başkanlıkları ‘defterdarlık’ oldu

AA

Vergi dairesi başkanlıkları ‘defterdarlık’ oldu

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatıldı.

Yayınlanan kararla birlikte vergi dairesi başkanlıklarının unvanı “defterdarlık” oldu.

Defterdarlık olan vergi daireleri ise illerde yeni kurulanlar Gelir İdaresine bağlandı.

Kurumlar tek çatı altında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı.

Konuya ilişkin “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Birleştirme, kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında yapıldı

Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım uygulamaya alınmış oldu.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB’e bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilecek.

Taşrada verilen hizmetlerin vergi ağırlıklı olması kararda etkili oldu

Defterdarlıkların görev ve fonksiyonlarında meydana gelen azalış ve taşrada sunulan hizmetlerin ağırlıklı olarak vergi hizmetlerinden oluşması dikkate alınarak yeni defterdarlık GİB’e bağlı olarak kuruldu.

29 ildeki vergi daireleri defterdarlık oldu

Kararnameyle 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken bulundukları ilin ismini aldı.

Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanına sahip oldu.

Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu.

Tek tip örgüt yapısı

Böylece GİB ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.

Muhasebat ve Muhakemat birimleri kaldı

Düzenlemeyle Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynen korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na tabi defterdara bağlı çalışması sağlandı.

Yeni defterdarlıklar vergi dairesi başkanlıklarının yetkisine sahip olacak

Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını da haiz oldu.

Defterdarlık Personel Müdürlüğü de kaldırıldı. Bu müdürlüğün görevleri, GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğünce yerine getirilecek.

Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacak.

İstanbul’da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni vergi dairesi kurulacak.

Bakanlığın görev tanımlarında düzenleme yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde yer alan hususlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına izleme ve raporlama görevleri de verildi.

Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi yetkisi

Ayrıca kamu harcamalarının gözden geçirilmesine ilişkin esasların belirlenmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı ile tasarruf sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi, uygulamanın takibi konularında da Bakanlık yetkilendirildi.

Kadro değişikliği

Düzenleme kapsamında bazı kadro ve pozisyonlar iptal edilirken bazı yeni kadroların ihdası sağlandı.

Kararname, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x